Reklamy

Foreign owned countries – Albert Łyjak

Posted: 22 października 2017 in Polska

Leonid Bershidsky, autor opublikowanego przez agencję prasową Bloomberg artykułu „How Western Capital Colonized Eastern Europe” („Jak zachodni kapitał skolonizował Europę Wschodnią”), przytacza w nim termin „foreign-owned countries”, czyli „państwa posiadane przez zagranicę”. Czytaj resztę wpisu »

Nigdy nikogo nie zdradziłem

Posted: 4 października 2017 in Polska

Wykluczenie finansowe- Albert Łyjak

Posted: 15 września 2017 in Polska

Wykluczenie finansowe

Według badań Komisji Europejskiej, przedstawionych w raporcie: „Świadczenie usług finansowych a zapobieganie wykluczeniu finansowemu”, wykluczenie finansowe staje się jednym z głównych problemów społecznych współczesnego świata. Czytaj resztę wpisu »

I tak 12.09.2017 stał się dniem początkującym oddanie władzy w ręce obywateli. Z inicjatywy posłów Kornela Morawieckiego, Małgorzaty Zwiercan, Ireneusza Zyski z koła Wolni i Solidarni, Prezydium Sejmu przyjęło do wiadomości informację o powołaniu Parlamentarnego Zespołu ds. referendum. Celem powołania Zespołu jest przygotowanie przy udziale społeczeństwa zmiany projektu ustawy o referendum krajowym i oddanie władzy obywatelom przez nadanie referendum mocy wiążącej organy państwa do przeprowadzenia zmian będących wynikiem referendum. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie środowiska. Czytaj resztę wpisu »